Před 90 lety: První vlaky dýmají po Tetterweintalském údolí

Werner Pöllmann, Markneukirchen
Vogtlandanzeiger 20. září 1996
Překlad: Thomas Schindel
Poznámka: Město Hranice v Čechách bylo pojmenováno do roku 1945 Rossbach (in Böhmen). V článku bylo užito výrazu Hranice (v Čechách).

ADORF. - Rok 1865 byl důležitým rokem zahájení železnic v oblasti, kde se scházejí Sasko, Čechy a Bavorsko.
Bahnhof Adorf Bild2 Na nástupiště 5 nádraží v Adorfu vzpomínal (až do roku 2002) ještě nárazník bez kolejí na konec železniční tratě Aš-Hranice-Adorf.
Fotografie: Thomas Schindel
Jednak byla uvedena do provozu Královskými saskými státními dráhami linka Reichenbach-Cheb, která v Herlasgrünu odbočila z tratě Lipsko-Hof, a která vedla přes Falkenstein, Oelsnitz, Adorf až do Bad Brambachu. Jednak otevřela soukromá společnost Bavorské východní dráhy prodloužení její tratě Weiden-Mitterteich, která byla již rok v provozu, přes Waldsassen do Chebu.

Zároveň byla předána do provozu komunální dráha města Hof z Oberkotzau, položena na trati Hof-Bamberg-Norimberk, přes Selb-Plößberg a Aš do Chebu, která byla najmuta Královskými bavorskými státními dráhami.

Jak nádraží v Aši tak také nádraží v Adorfu, o které spojení zde má jít, zahájila tedy jejich funkce ve stejnou dobu.

O dvacet let později, dne 27. července 1885, byla dokončena 15 kilometrů dlouhá trať Aš-Hranice společnosti Rakouských místních drah. Tato soukromá železniční dráha začínala v návaznosti na bavorskou trať Cheb-Hof přímo vedle hraniční stanice Aš, která tehdy dostala dodatkový název "Bayerischer Bahnhof (Bavorské nádraží)", ve výší 645 metrů. Ona vedla přes stanice Aš-město (Asch-Stadt), Aš hofská silnice (Asch Hofer Straße), Štítary (Schönbach), Podhradí (Neuberg), Studánka (Thonbrunn-Friedersreuth) (611 metrů) až do předběžné konečné stanice v Hranicích v Čechách (590 metrů).
Bahnhof Adorf Prellbock Tady na "Český nátrubek" nádraží v Adorfu přijížděli v roce 1906 na nově postavené trati první vlaky.
Fotografie: Thomas Schindel

Teprve v červnu roku 1896 byla ve Vidni předložena technická zpráva k stavbě normálněrozchodné lokální tratě z Hranic do Adorfu.

Sasko-rakouská státní smlouva na tuto dráhu byla uzavřena 27. listopadu 1898. Saské Království se mělo podílet na nákladech. Nadále bylo předvídáno, severně odbočit z již existujicí železniční tratě před dosavadním nádražím v Hranicích a 11,578 kilometrů koleje položit napravo podél Tetterweinbachu potoku.

Celá trať z Aše bavorského nádraží by pak vzrůstána na 25 kilometrů, u Leubethy v Elstertalském údolí se střetnuta na Saskou státní dráhu a s ní vedena 1,9 kilometrů paralelně až do nádraží v Adorfu.

Hranice měly dostat na kilometru 15,6 nové nádraží, poněkud blíže na centru města než to staré, jehož odstranění bylo naplánováno. Na saské straně měly vznyknout dvě stanice, Arnsgrün-Gettengrün na kilometru 18,5 a Freiberg na kilometru 21,6. Vyšší železniční násep s mostem přes řeku byl potřebován v údolí Bílého Halštrovu.

» k originálnímu textu v německém jazyku

» nahoru